Jam Apricot

Evas Walk ( 190 g )
Common
Sugar Free , With Stevia , Gluten Free , Vegan , Vegeterian
Base price with tax: 3,01 €
Sales price: 2,26 €

Jam Olive

Evas Walk ( 190 g )
Common
Sugar Free , With Stevia , Gluten Free , Vegan , Vegeterian
Base price with tax: 3,01 €
Sales price: 2,26 €

Jam Pomegranate

Evas Walk ( 190 g )
Common
Sugar Free , With Stevia , Gluten Free , Vegan , Vegeterian
Base price with tax: 3,01 €
Sales price: 2,26 €

Jam Strawberry

Evas Walk ( 190 g )
Common
Sugar Free , With Stevia , Gluten Free , Vegan , Vegeterian
Base price with tax: 3,01 €
Sales price: 2,26 €

Jam Fig

Evas Walk ( 190 g )
Common
Sugar Free , With Stevia , Gluten Free , Vegan , Vegeterian
Base price with tax: 3,01 €
Sales price: 2,26 €

Jam Mandarin

Evas Walk ( 190 g )
Common
Sugar Free , With Stevia , Gluten Free , Vegan , Vegeterian
Base price with tax: 3,01 €
Sales price: 2,26 €

Flower Honey

Iliaki Melissokomia ( 250g )
Common
Sugar Free , Vegeterian , 100% Natural , Preservatives free
Base price with tax: 8,40 €
Sales price: 6,30 €

Pine Honey

Iliaki Melissokomia ( 250g )
Common
Sugar Free , Vegeterian , 100% Natural , Preservatives free
Base price with tax: 8,60 €
Sales price: 6,45 €

Oak Honey

Iliaki Melissokomia ( 250g )
Common
Sugar Free , Vegeterian , 100% Natural , Preservatives free
Base price with tax: 9,10 €
Sales price: 6,83 €

Honey with Sage

Evas Walk ( 270 g )
Common
Sugar Free , Vegeterian , 100% Natural , Preservatives free
Base price with tax: 9,60 €
Sales price: 7,20 €

Honey with Thyme

Evas Walk ( 270 g )
Common
Sugar Free , Vegeterian , 100% Natural , Preservatives free
Base price with tax: 9,60 €
Sales price: 7,20 €

Honey with Thyme & Wild Herbs

Evas Walk ( 270 g )
Common
Sugar Free , Vegeterian , 100% Natural , Preservatives free
Base price with tax: 10,40 €
Sales price: 7,80 €

Flower Honey

Iliaki Melissokomia ( 450g )
Common
Sugar Free , Vegeterian , 100% Natural , Preservatives free
Base price with tax: 12,10 €
Sales price: 9,08 €

Pine Honey

Iliaki Melissokomia ( 450g )
Common
Sugar Free , Vegeterian , 100% Natural , Preservatives free
Base price with tax: 12,40 €
Sales price: 9,30 €

Oak Honey

Iliaki Melissokomia ( 450g )
Common
Sugar Free , Vegeterian , 100% Natural , Preservatives free
Base price with tax: 12,90 €
Sales price: 9,68 €

Tinaktorogos

Brintzikis Estate ( 750ml )
Common
PGI , Sugar Free , Vegan , Vegeterian
Base price with tax: 29,20 €
Sales price: 21,90 €

Augoustiatis

Brintzikis Estate ( 750ml )
Common
PGI , Sugar Free , Vegan , Vegeterian
Base price with tax: 38,10 €
Sales price: 28,58 €

Green

Brintzikis Estate ( 750ml )
Common
PGI , Sugar Free , Vegan , Vegeterian , Preservatives free
Base price with tax: 69,40 €
Sales price: 52,05 €