Ζω Αλάτι Ημίχονδρο

Κτήμα Κάκκαβος ( 500gr )
Gluten Free , Lactose Free , Vegan , Vegeterian , Animal by - products free , 100% Natural , Preservatives free
Τιμή πώλησης: 0,75 €

Ζω Αλάτι Ψιλό

Κτήμα Κάκκαβος ( 500gr )
Gluten Free , Lactose Free , Vegan , Vegeterian , Animal by - products free , 100% Natural , Preservatives free
Τιμή πώλησης: 0,78 €

Ζω Αλάτι Ψιλό σε Αλατιέρα

Κτήμα Κάκκαβος ( 370gr )
Gluten Free , Lactose Free , Vegan , Vegeterian , Animal by - products free , 100% Natural , Preservatives free
Τιμή πώλησης: 0,98 €

Ζω Αλάτι Ημίχονδρο

Κτήμα Κάκκαβος ( 1000gr )
Gluten Free , Lactose Free , Vegan , Vegeterian , Animal by - products free , 100% Natural , Preservatives free
Τιμή πώλησης: 1,36 €

Ζω Αλάτι Χονδρό

Κτήμα Κάκκαβος ( 500gr )
Gluten Free , Lactose Free , Vegan , Vegeterian , Animal by - products free , 100% Natural , Preservatives free
Τιμή πώλησης: 1,36 €

Ζω Αλάτι Αφρίνα

Κτήμα Κάκκαβος ( 180gr )
Gluten Free , Lactose Free , Vegan , Vegeterian , Animal by - products free , 100% Natural , Preservatives free
Τιμή πώλησης: 2,05 €
Gluten Free , Vegan , Vegeterian , Animal by - products free , 100% Natural , Preservatives free
Τιμή πώλησης: 2,63 €
Gluten Free , Vegan , Vegeterian , Animal by - products free , 100% Natural , Preservatives free
Τιμή πώλησης: 2,89 €
Gluten Free , Vegan , Vegeterian , Animal by - products free , 100% Natural , Preservatives free
Τιμή πώλησης: 2,89 €
Gluten Free , Vegan , Vegeterian , Animal by - products free , 100% Natural , Preservatives free
Τιμή πώλησης: 2,89 €

Καπνιστό Αλάτι Αλυκής

Melima Products ( 230gr )
Gluten Free , Vegan , Vegeterian , Animal by - products free , 100% Natural , Preservatives free
Τιμή πώλησης: 2,95 €